Külastate Philips lightingu veebisaiti. Teie jaoks on saadaval kohalik versioon.
Soovitused

  Privaatsusteatis

  klientidele, tarbijatele ja äriettevõtetele


  Viimati uuendatud:
  jaanuar 2021
  Last updated: January 2021    See previous versions

   SISSEJUHATUS

    

   Teie privaatsus on ettevõtte Signify jaoks oluline.

    

   Me oleme koostanud selle privaatsusteatise (edaspidi ka ,,Teatis”) lihtsal ja arusaadaval viisil, et te saaksite aru, kes me oleme, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume, milleks me neid andmeid kogume ja mida me nende andmetega teeme. Võtke teadmiseks, et isikuandmed (selles teatises edaspidi ka ,,andmed” või ,,teie andmed”) on mis tahes teave või teabekogum, mille abil saame teid isiklikult, otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige mingi tunnuse järgi, näiteks nime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbri, jne järgi.

    

   Palun võtke teadmiseks, et kuna ettevõte Signify on rahvusvaheline äriühing, võidakse seda Teatist asendada või täiendada selleks, et täita kohalikke nõudeid, samuti selleks, et anda teile lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid konkreetsete ettevõtte Signify toodete, teenuste, süsteemide või rakendustega seoses töötleme. Toodete või teenuste (sh veebil või rakendusel põhinevate) puhul, mis hõlmavad teie andmete kindlal viisil töötlemist, täiendavad seda Teatist tootepõhised teatised, milles antakse lisateavet, kuidas teie andmeid seoses konkreetse toote või teenusega töödeldakse. Leiate need privaatsusteatised veebilehelt Signify privacy center (vaadake jaotist „Õiguslik teave“).

    

   Me soovitame tungivalt, et leiaksite aega ja loeksite selle Teatise täies ulatuses läbi.

   Ärge edastage meile oma andmeid, kui te ei nõustu selle privaatsusteatise tingimustega.

   KUIDAS SEE PRIVAATSUSTEATIS KOHALDUB?

    

   Selles Teatises kirjeldatakse meiepoolset andmete kogumist ja kasutamist, näiteks siis, kui te:

   • külastate või kasutate meie tarbijatele ja klientidele suunatud veebilehti, rakendusi või sotsiaalmeedia kanaleid;
   • ostate ja kasutate meie tooteid, teenuseid, süsteeme või rakendusi; või
   • tellite meie uudiskirju või teisi turundusteateid;
   • pakute meile oma tooteid või teenuseid;
   • võtate ühendust meie klienditoega;
   • osalete meie äriüritustel;

   või suhtlete meiega (otse või kaudselt) lisaks ülalpool nimetatule kui tarbija, äriklient, partner, (all)tarnija, töövõtja või muu isik, kellel on meie ettevõttega ärisuhe.

    

   See privaatsusteatis kohaldub teile ainult juhul, kui oleme isikuandmete töötlemisel vastutav töötleja. Kui oleme volitatud töötleja, reguleerib teie isikuandmeid vastutava töötleja privaatsusteatis.

   MIS ON ETTEVÕTE SIGNIFY?

    

   Ettevõte Signify on üleilmne liider üldvalgustustoodete turul. Ettevõttel on unikaalselt konkureeriv positsioon ning ettevõte on tunnustatud ekspert uuenduslike valgustustoodete, süsteemide ja teenuste arendamise, tootmise ja kasutamise alal.

    

   Selles teatises viitavad sõnad ,,meie,” ,,meid” või ,,ettevõte” teie andmete töötlemisele selle Teatise alusel, konkreetselt ettevõtte Signify sidusettevõtjale, millega teil oli, on või saab edaspidi olema ärisuhe või mis peale selle otsustab, milliseid teie andmeid kogutakse ja kuidas neid kogutakse. See kehtib ka ettevõtte Signify Netherlands B.V. (registreerimisnumber 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Holland) kohta. Palun võtke teadmiseks, et ettevõtte Signify sidusettevõtjad hõlmavad tütarettevõtjaid, milles ettevõttel Signify N.V. on kontroll kas otsese või kaudse omandilise kuuluvuse alusel. Võite saada ettevõtte Signify sidusettevõtjate nimekirja, kui võtate ühendust ettevõtte Signify andmekaitse osakonnaga (kontaktandmed leiate alltoodud jaotises ,,Millised on teie valikuvõimalused?”).

   MILLISEID ANDMETÜÜPE ME TEIE KOHTA KOGUME?

    

   Vastavalt sellele, kes te olete (kas te olete näiteks klient, tarbija, tarnija, äripartner või muu osapool) ja kuidas te meiega suhtlete (näiteks võrgu kaudu või võrguühenduseta, telefoni teel, jne) võime töödelda teie kohta erinevaid andmeid. Näiteks, võime koguda teie andmeid järgmistel juhtudel: kui te külastate või kasutate meie tarbijatele ja klientidele suunatud veebilehti, rakendusi või sotsiaalmeedia kanaleid, kui te ostate ja kasutate meie tooteid, teenuseid, veebipõhiseid vahendeid, mobiilirakendusi, süsteeme, kui te tellite meie uudiskirju, installite tarkvara uuendust, pakute meile oma tooteid või teenuseid, kui te võtate ühendust meie klienditoega, osalete meie äriüritustel, meie konkurssidel, müügikampaaniates ja küsitlustes või suhtlete meiega muul viisil. Meie teenuste kasutamise ja veebilehtede külastamise käigus kogutud andmed ei pruugi eraldiseisvana avalikustada teie identiteeti ega olla otseselt seotud üksikisikuga, kuid võivad koos teiste andmetega teile viidata.

    

   Allpool on esitatud ülevaade andmekategooriate kohta, mida võidakse koguda.

    

   Otse teilt saadud teave

   Andmekategooriad
   Andmetüüpide näited
   Isiku tuvastamise teave
   Nimi, perekonnanimi, ametinimetus, sünnikuupäev
   Kontaktandmete teave
   E-post, telefoninumber, aadress, riik
   Kontosse sisselogimise andmed
   Sisselogimise ID, parool või muud turvakoodid
   Kujutised, tsitaadid ja/või videod, mille järgi teid võidakse tuvastada
   Pildid, mis on laaditud üles ettevõtte Signify kontodele või mis on edastatud meile muul viisil, näiteks veebiseminari või intervjuu kaudu
   Finantsandmed
   Krediitkaardi andmed, pangakonto andmed
   Mis tahes muud andmed, mida olete otsustanud ettevõttega Signify või sidusettevõtjatega vabatahtlikult jagada
   Tagasiside, arvamused, ülevaated, kommentaarid, üleslaaditud failid, huvid, andmed, mis on auditeerimise käigus

   Viimaks, kui te külastate meie territooriumi, võime turvalisuse tagamise eesmärgil salvestada teie andmeid video või muu elektroonilise, digitaalse või traadita seiresüsteemi või -seadme abil (näiteks CCTV).

    

   Andmed, mida me automaatselt kogume

   Kui te külastate või kasutate meie veebilehti või rakendusi, tellite meie uudiskirju või suhtlete meiega muul viisil digitaalsete kanalite kaudu, võime koguda lisaks teilt otse saadud andmetele teavet teie arvuti, mobiiltelefoni või muu juurdepääsu võimaldava seadme kaudu. Näiteks, võime koguda:

   Andmekategooriad
   Andmetüüpide näited
   Seadme andmed
   Riistvara mudel, IMEI-number (rahvusvaheline mobiilinumber) ja muud seadme unikaalsed identifitseerijad, MAC-i aadress (meediumipöörduse juhtimise aadress), IP-aadress (internetiaadress), operatsioonisüsteemi versioon, teile teenustele juurdepääsu võimaldava seadme seadistus ja konfiguratsioon
   Sisselogimise andmed
   Meie toodete ja teenuste või nendega seotud toodete ja teenuste kasutamise aeg, kestus ja viis
   Asukoha andmed 
   Teie asukoha (tuletatud teie IP-aadressi, Bluetoothi majakate või identifikaatorite või muu asukohapõhise teenuse tehnoloogia kaudu) andmeid võidakse edastada siis, kui te võimaldate asukohapõhiste toodete funktsiooni või muid funktsioone, näiteks meie rakenduste kaudu
   Valgusti teave
   Valgusti ainuidentifikaatorid, seadmesse talletatud valgusti teave
   Muud andmed, mis on seotud meie digitaalsete kanalite või toodete teiepoolse kasutamisega
   Teie kasutatavad rakendused või külastatud veebilehed, lingid, millel klõpsate seoses meie reklaami sisaldava e-postiga, liikumissensorite andmed

   Andmed, mida võime koguda teistest allikatest

   Ulatuses, milles on lubatud kohalduva õiguse alusel, võime me, lisaks meie veebilehele, rakendustele jt digitaalsetele kanalitele, koguda teie andmeid teistest allikatest, nagu  näiteks avalikud andmebaasid, ühised turunduspartnerid, sotsiaalmeedia platvormid ja muud kolmandad isikud.

    

   Andmed, mida võime eri allikatest teie profiilile koondada

   Kui olete meile teatanud, et soovite saada personaalseid otseturundusteateid, võime koondada andmeid eri allikatest (nii sisestest kui ka välistest), et saada paremat ülevaadet teie eelistustest ja huvidest, et saaksime teile asjakohasemaid teateid edastada. Võite alati neile tegevustele vastu olla. Saate alati loobuda turunduslike e-kirjade saamisest, kui järgite igas kirjas esitatud tellimuse tühistamise juhiseid. Kui te saate ettevõtte Signify kontole sisse logida, võidakse teile anda võimalus oma suhtluseelistusi meie veebisaidi või rakenduse asjakohases jaotises muuta. Võite alati meiega ühendust võtta (kontaktandmed leiate jaotisest „Millised on teie valikuvõimalused?“), et loobuda turundusteabest.

   KUIDAS KASUTAME KÜPSISEID JA MUID JÄLGIMISTEHNOLOOGIAID?

    

   Kui külastate või kasutate meie veebilehti ja/või rakendusi, võime registreerida teie IP-aadressi, brauseri tüübi, operatsioonisüsteemi, viitava veebilehe, teie üldise geograafilise asukoha vastavalt IP-aadressile, käitumise veebis ja rakendustes ning selle, kas ja kuidas te suhtlete meie veebilehtedel ja rakendustes oleva sisuga. Selle teabe kogumiseks kasutame mitmesuguseid meetodeid, sh meie enda küpsised ja kolmandate isikute küpsised. Lisateave küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate kasutamise kohta on esitatud meie küpsiste teatises veebilehel Cookie Notice. Olenevalt teie nõusolekust võime saada teie asukohateavet või juurdepääsu teie mobiiltelefoni salvestatud andmetele, nagu fotod, hääljuhised ja kontaktid.

   Lisateave küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate kasutamise kohta on esitatud meie küpsiste teatises (mille leiab veebilehelt Signify Privacy Center, vaadake jaotist „Õiguslik teave“). Saate oma eelistusi hallata küpsiste eelistuste määramise funktsiooni kaudu.

   KUIDAS ME TEIE ANDMEID KASUTAME?

    

   Võime kasutada teie andmeid erinevatel seaduslikel põhjustel ja ärieesmärkidel.

   Allpool on esitatud ülevaade nendest eesmärkidest, millega seoses võime teie andmeid töödelda:

   Eesmärgid
   Näited
   (Potentsiaalsete) klientide, tarnijate ja/või äripartnerite hindamine ja (uuesti) skriinimine
   Kohustuste nõuetekohane täitmine
   Lepingute sõlmimine ja täitmine
   Müük, arvete esitamine, toodete või teenuste kohaletoimetamine, mobiilirakendustesse või veebilehtedele registreerimine, koolitustel osalemine, garantii, teenusega seotud teabevahetus, konto haldamine
   Tugiteenuse osutamine (teie nõudel)
   Tugiteenuse osutamine sidekanalite, näiteks klienditoe või kontaktikeskuse toe kaudu
   Otseturundus
   Kliendi- ja/või äriklientidega ühenduse võtmise soodustamine (ainult teatud riikides), potentsiaalsete klientide kaasamine, e-posti ja/või e-turundus, turu-uuringute küsitlused, teie kogemuse isikupärastamine, esitledes tooteid ja pakkumisi, mis on kohaldatud vastavalt teie eelistustele, huvidele või profiilile (näiteks meie veebilehtede, rakenduste või muude sidevahendite kaudu)  
   Meie huvide/varade turvalisus ja kaitse
   Organisatsiooniliste turvameetmete kasutamine ja haldamine, siseauditite ja uurimiste läbiviimine, hindamiste teostamine, et kontrollida huvide konflikti olemasolu 
   Vastavus seadusest tulenevate kohustustega
   Vajaduse tekkimisel andmete avalikustamine valitsusasutustele või järelevalve ametitele kõigis riikides, kus me tegutseme, näiteks maksude ja riikliku kindlustuse mahaarvamiseks, arvestussüsteemi ja aruandluse kohustuse täitmiseks, vastavusauditite tegemiseks, riigi kontrolli ning muude valitsuse või ametivõimude nõuete täitmiseks, õiguslikele nõuetele ja kohtukutsetele vastamiseks, seaduslike õiguste ja õiguskaitsevahendite kasutamiseks ja  ettevõttesiseste kaebuste või nõuete haldamiseks.
   Seaduslike nõuete kaitsmine
   Õiguslike nõuete maksmapanek, täitmine või kaitsmine, mis on või võivad olla meiega seotud
   Tootearendus
   Parandada pakutavaid teenuseid, tooteid, sidusteenuseid, mobiilirakendusi ja kommunikatsioone, mida teile või teistele isikutele pakume.

   Meie veebilehel on võimalik osaleda loosimistel, võistlustel või muudel konkurssidel (edaspidi: võistlus). Kui osalete võistlusel, kasutame teie andmeid osalemise võimaldamiseks, teie tuvastamiseks, pettuste vältimiseks/avastamiseks ja teile auhinna andmiseks (kui võidate) ning peame nende andmete töötlemist ülaltoodud kontekstis lepingu täitmiseks vajalikuks. Lisateabe saamiseks lugege asjakohase võistluse tingimusi.

   Kui me palume teil edastada oma andmeid, kuid te otsustate seda mitte teha, siis mõnel juhul me ei saa pakkuda teile meie toodete, teenuste, süsteemide ja rakenduste kasutamist kogu funktsionaalsuses. Lisaks ei pruugi me saada vastata nõudmistele, mis teil võivad olla.

    

   Teie kohustus on tagada, et meiega jagatav teave ei riku kolmandate isikute õigusi.

   KUIDAS ME KASUTAME TEIE ANDMEID TURUNDUSE EESMÄRGIL?

    

   Ettevõte Signify B.V. ja teised asjasse puutuvad ettevõtte Signify sidusettevõtjad võivad edastada regulaarset müügiteavet oma toodete, teenuste, ettevõtmiste ja müügikampaaniate kohta.

   Sellised reklaamteatised võivad muu hulgas kasutada kaubamärki „PHILIPS“, „HUE“, „SIGNIFY“ ja/või „INTERACT“ ja olla  edastatud erinevate kanalite kaudu, nagu näiteks e-post, telefon, SMS tekstisõnumid, tavapost ja kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikud. Meie kaubamärkide praeguse nimekirja leiate siit.

    

   Võime teiega ühendust võtta ka seoses Signify ning meie tooteid ja teenuseid täiustavate kolmandatest isikutest toote- ja teenusepakkujate  teabe, toodete, teenuste, sündmuste ja müügikampaaniatega, mis võivad meie arvates teile olulised olla meie toodete kasutuse tõttu või teie funktsionaalsuse laiendamiseks; peamiselt siis, kui leiame, et sel kolmandal isikul on teie vajadustele vastavad teenused või lahendused, või meie toodete ja teenuste kasutamise optimeerimiseks. Me ei jaga teie registreerimisandmeid oma usaldusväärsete partneritega, välja arvatud juhul, kui meil on selleks piisavalt alust.

    

   Kui see on kohalduva õiguse järgi lubatud ja/või vajalik või kui meil on teie nõusolek teadete kohandamiseks vastavalt teie eelistustele ja käitumisele, et pakkuda teile parimat isikupärastatud kogemust, võime analüüsida ja kombineerida kogu teie andmetega seotud teavet ja andmeid teie suhtluse kohta meiega. Võime seda teavet kasutada ka sihtrühma segmentide loomiseks, mis näitavad, millised meie toodete ja/või teenuste kasutajad on meie turundustegevusest huvitatud ja et jälgida selle tegevuse edukust. Võime pidada arvestust selle kohta, kas avate meie elektroonilisi teatisi ja kas klõpsate nendes olevatel linkidel. 

   MILLISED ON TEIE VALIKUD SOTSIAALMEEDIAS?

    

   Kui suhtlete sotsiaalmeedia kanalites/lehtedel/reklaamikampaaniates ja ajaveebides (näiteks kui klõpsate nupul „meeldib” või „jaga”, kui postitate ja jagate kommentaare ning kui esitate hinnanguid ja arvustusi), töötleb teie andmeid kolmas isik, kes osutab meile sotsiaalmeedia jälgimise teenuseid. See tähendab, et sotsiaalmeedia jälgimise teenuseid osutav kolmas isik säilitab teie veebis avalikult kättesaadavate teatiste koopiat, millele kolmas isik on meile juurdepääsu andnud. Teie andmed, mida kogume, hõlmavad avalikult kättesaadavaid teie poolt sotsiaalmeedia kontekstis esitatud andmeid asjakohase sotsiaalmeedia pakkuja lehel, mille saame sotsiaalmeedia jälgimise teenuseid osutava kolmanda isiku kaudu. Kasutame teie andmeid üldise ülevaate saamiseks inimeste arvamusest meie ja meie kaubamärkide kohta, probleemide lahendamiseks ja/või meie toodete ja teenuste täiustamiseks ja/või teiega reklaamivestluse alustamiseks. Kui te ei soovi seda teavet meiega eespool kirjeldatud viisil jagada, ärge suhelge meiega sotsiaalmeedia kanalites.

    

   Saame meie sotsiaalmeedia lehtedelt ja kampaaniatest külastajate statistikat. Kuigi külastajate statistika eest vastutavad Signify ja meie sotsiaalmeediateenuse osutaja, on teie peamine kontaktisik asjakohane sotsiaalmeediateenuse osutaja, kes tegeleb teie õiguste kasutamise päringute ja võimalike kaebustega. Vajaduse korral aitame sotsiaalmeediateenuse osutajat teie päringutele või kaebustele vastamisel. Lisateavet sotsiaalvõrgustiku pakkujatelt saadud isikuandmete ja seadete muutmise kohta leiate sotsiaalvõrgustiku pakkujate veebilehtedelt ja andmekaitsepõhimõtetest.

   KUIDAS KASUTAME TEIE ANDMEID TEISTES TEATISTES?

    

   Kliendiküsitlused: töötame pidevalt teenuste täiustamise ja klientide soovidele vastavaks muutmise nimel. Seetõttu saame kasutada teie andmeid (kliendi ID ja e-posti aadress), et kutsuda teid kliendi- või turu-uuringute kampaaniasse. Võime lasta neid uuringuid teha ka kolmandatel isikutel. Nii aitate meil veelgi paremaks saada. Saadame seda tüüpi teateid ainult teie eelneval nõusolekul, välja arvatud juhul, kui see on kohalduva õiguse kohaselt vajalik.

    

   Tellitud teated: mõnel juhul võite soovida, et Signify teavitaks teid kindlatest teemadest elektrooniliste sidekanalite kaudu, kuid te ei soovi saada meie turundusteateid. Sellisel juhul suhtleme teiega seoses teie küsimusega.

    

   Administratiivsed, teeninduse ja tehingutega seotud teated: saate meilt alati administratiivseid, teeninduse ja tehingutega seotud teateid, näiteks meie toodete tehnilisi ja/või turvauuendusi, tellimuste kinnitusi, teateid teie konto tegevuste kohta ja muid olulisi teatisi. Seda tüüpi teadetest ei saa loobuda.

   MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ME TEIE ANDMEID KASUTAME?

    

   Et töödelda teie andmeid, võime tugineda erinevate õiguslikele alusetele, sealhulgas:

   • Teie nõusolek (ainult siis, kui see on seaduslikult vajalik või lubatud). Kui me tugineme teie andmete töötlemisel teie nõusolekule kui õiguslikule alusele, võite oma nõusoleku mis tahes ajal tagasi võtta.
   • Vajadus luua teiega lepinguline suhe ja täita meie lepingust tulenevaid kohustusi.
   • Vajadus järgida seaduses ette nähtud kohustusi ning luua, täita või kaitsta ennast õiguslike nõuete vastu.
   • Vajadus järgida meie seaduslikke huvisid, sealhulgas:

   o   Tagada meie võrkude ja teabe turvalisus

   o   Ettevõtte haldamine ja üldise ettevõttesisese äritegevuse läbiviimine

   o   Tegelike või võimalike õigusrikkumiste, ärikliendilepingute rikkumiste või Signify eetikakoodeksi või muude Signify eeskirjade täitmatajätmiste vältimine ja uurimine

   o   Meie turunduse ulatuse ja kommunikatsiooni asjakohasuse optimeerimine või laiendamine

   • Vajadus vastata teie päringutele.
   • Vajadus kaitsta mistahes isiku elulisi huvisid.
   • Mis tahes muu õiguslik alus, mis on kohalike seaduste alusel lubatud.

   MILLAL ME JAGAME TEIE ANDMEID?

    

   Me ei müü teie isikuandmeid. Samuti ei jaga me teie isikuandmeid, välja arvatud siin kirjeldatud piiratud juhtudel.

   Me võime avalikustada teie andmeid allpool nimetatud ettevõtetele, kui see on selles Teatises kirjeldatud eesmärkide täitmiseks vajalik.

   • Ettevõtte Signify sidusettevõtjad: globaalse iseloomu tõttu võidakse teie andmeid jagada teatud ettevõtte Signify sidusettevõtjatega. Juurdepääs teie andmetele ettevõtte Signify sees antakse teadmisvajaduse alusel (need-to-know basis).
   • Teenuse osutajad: nagu paljud ettevõtted, võime ka meie delegeerida teatud andmete töötlemise toiminguid usaldusväärsetele kolmandatest osapooltest teenuste osutajatele funktsioonide täitmiseks ja meile teenuste osutamiseks, näiteks võrguteenuse osutajatele (ICT), konsultantidele, tarnijatele, makseteenuse osutajatele, elektroonilise sideteenuse platvormidele, võistlusteenuste ostutajatele.
   • Äripartnerid: võime jagada teie andmeid meie usaldusväärsete äripartneritega, sh vestlusteenuste osutajatega, et nad saaksid osutada teie poolt nõutud teenuseid.
   • Avalikud ja valitsusasutused: kui see on seaduse alusel nõutud või on vajalik meie õiguste kaitsmiseks, võime teie andmeid jagada asutustega, mis reguleerivad või millel on seaduslik ülimuslikkus ettevõtte Signify suhtes.
   • Professionaalsed nõustajad ja teised isikud: me võime jagada teie andmeid teiste osapooltega, näiteks professionaalsete nõustajatega, näiteks pankadega, kindlustusettevõtetega, audiitoritega, advokaatidega, raamatupidajatega ja teistega.
   • Korporatiivsete tehingutega seotud teised osapooled: samuti võime aeg-ajalt jagada teie andmeid korporatiivsete tehingute teostamise käigus, näiteks, äri müümise või osalise müümise ajal teisele ettevõttele või meie äri, vara või aktsiate mis tahes reorganiseerimise, ühinemise, ühisettevõtluse või muu tehingu teostamise käigus (sealhulgas seoses pankroti või muu sarnase menetlusega).
   • Teie soovil isikuandmete ülekandmise nõudmise korral.

    

   Võime jagada anonüümseks muudetud teavet ning sellel põhinevaid aruandeid ja analüüse. Võime avaldada anonüümseks muudetud koondatud teavet ning selle põhjal koostatud analüüse ja aruandeid meie teenusepakkujatele, tarnijatele, reklaamijatele, kaupmeestele, tarbija- ja turu-uuringute ettevõtetele ning muudele organisatsioonidele. Seda anonüümset ja isikustamata teavet võidakse jagada ka teiste kasutajatega, et aidata neil paremini mõista valgustuse kasutamist võrreldes teiste meie kogukonna liikmetega, suurendada teadlikkust ohutusprobleemidest, aidata meil oma süsteemi üldiselt täiustada või muudel informatiivsetel eesmärkidel. Rakendame meetmeid, et seda isikustamata teavet ei seostataks teiega, ja nõuame sama ka oma partneritelt.

   MILLAL ME EDASTAME TEIE ANDMEID VÄLISMAALE?

    

   Globaalse iseloomu tõttu võidakse teie poolt antud andmeid edastada või neile võib olla juurdepääs ettevõtte Signify sidusettevõtjatel ja usaldusväärsetel kolmandatel osapooltel paljudest riikidest üle maailma. Seetõttu võidakse teie andmeid töödelda väljaspool riiki, kus te elate, kui see on vajalik selles Teatises kirjeldatud eesmärkide täitmiseks.

   Kui te elate Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis, võime edastada teie andmeid riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Euroopa Komisjon on tunnustanud, et mõned neist riikidest pakuvad adekvaatset andmekaitse taset. Andmete edastamisel Euroopa Majanduspiirkonnast teistesse riikidesse, mis ei paku Euroopa Komisjoni arvamuse kohaselt adekvaatset andmekaitse taset, oleme võtnud kasutusele adekvaatsed meetmed teie andmete kaitseks.  Need on näiteks organisatsioonilised ja õiguslikud meetmed (näiteks, siduvad kontsernisisesed eeskirjad ja Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud standardsed lepingulised klauslid). Võite saada koopia nendest meetmetest, kui võtate ühendust ettevõtte Signify andmekaitse osakonnaga (kontaktandmed leiate alltoodud jaotises ,,Millised on teie valikuvõimalused?”).

   KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME?

    

   Me säilitame teie andmeid ajavahemiku jooksul, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks me neid kogusime (üksikasju nende eesmärkide kohta vaadake jaotisest ,,Kuidas me teie andmeid kasutame?”). Palun võtke teadmiseks, et teatud juhtudel võib olla vajalik või lubatud pikem andmete säilitamise tähtaeg. Andmete säilitamise tähtaja kehtestamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest.

   • Kui kaua tuleb andmeid säilitada selleks, et pakkuda teile meie tooteid või osutada teenuseid või selleks, et teostada meie äritegevust?
   • Kas teil on meie juures konto? Sel juhul säilitatakse teie andmeid nii kaua, kui konto on aktiivne või kui see on teile teenuste pakkumiseks vajalik.
   • Kas me allume teie andmete säilitamisel seaduslikule, lepingulisele või sarnasele kohustusele? Näited võivad hõlmata seaduslikult kohustuslikku andmete säilitamise tähtaega, valitsuse korraldusi, et säilitada asjasse puutuvaid andmeid uurimise eesmärgil või andmeid tuleb säilitada kohtuvaidluse eesmärgil või kaitseks võimaliku nõude eest.

   KUIDAS ME TEIE ANDMEID KAITSEME?

    

   Teie andmete kaitseks rakendame kohaseid meetmeid, mis on kooskõlas kohaldatavate andmekaitse seaduste ja eeskirjadega, sealhulgas nõuame, et meie teenuse osutajad kasutaksid asjakohaseid meetmeid teie andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kaitseks. Kahjuks ei ole ükski andmeedastus- või andmesalvestussüsteem täiesti turvaline. Sõltuvalt ajakohasest tehnika tasemest, andmekaitse rakendamise meetmete maksumusest ja kaitstavate andmete iseloomust, kasutame tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et vältida teie andmete hävimise, kadumise, muutmise, volitamata avalikustamise või juurdepääsu riski. Kui teil on põhjust arvata, et teie suhtlust meiega või teie andmeid ei töödelda enam turvaliselt, võtke kohe ühendust Signify andmekaitseosakonnaga kooskõlas alloleva jaotisega „Millised on teie valikuvõimalused?“.

   MILLISED ON TEIE KOHUSTUSED?

    

   Soovime teile meelde tuletada, et teie kohustuseks on veenduda, et annate meile oma parima teadmise kohaselt korrektsed, täielikud ja uuendatud andmed. Lisaks, kui te jagate meiega teiste inimeste andmeid, on teie kohustuseks koguda selliseid andmeid lähtuvalt kohalikust seadusandlusest. Näiteks, peaksite teavitama neid inimesi, kelle andmeid te meile edastate, selle Teatise sisust ja võtma neilt enne nõusoleku.

   MILLISED ON TEIE VALIKUVÕIMALUSED?

    

   Meie eesmärgiks on võimaldada teile juurdepääs oma andmetele. Tavaliselt võite oma andmeid autonoomselt hallata (näiteks, logides oma kontole sisse) ja uuendada, muuta või kui see on seaduslikult võimalik, neid kustutada. Sel juhul julgustame teid, et kontrolliksite oma andmeid. Võib esineda olukordi, kui meil on õigus teie õigusi keelata või piirata, näiteks kui see on vajalik teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitsmiseks või keeldume teie isikuandmete kustutamisest juhul, kui selliste andmete töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks ja/või õigusnõuete koostamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

    

   Võite võtta alati ühendust meie andmekaitse osakonnaga selleks, et:

   • kontrollida, muuta või kustuda meile edastatud andmeid (ulatuses, et ettevõte Signify ei tohi neid andmeid muul viisil kasutada või hoida);
   • keelduda teatud andmete töötlemise toimingutest (näiteks, loobuda (opt-out) turunduse alasest teabevahetusest);
   • saada oma andmetest koopia (tavalises masinakirja vormingus ulatuses, mis on nõutud kohaldatava seaduse alusel);
   • esitada ettevõttele Signify mis tahes andmekaitset puudutavaid küsimusi.

    

   Kui teil on küsimusi või põhjendatud nõudeid seoses teie andmete kaitsega Signifys või selle Teatisega üldiselt, võite võtta ühendust Signify andmekaitseosakonnaga:

   • Postiaadress: Signify - Attn: Privacy Office – Herikerbergweg102, 1101CM Amsterdam Zuid Oost, The Netherlands; või
   • Internetis: Signify Privacy Center, jaotis ,,Privaatsusnõue”.
   • Pidage meeles, et e-kirjavahetus ei ole alati turvaline. Seetõttu ärge saatke meile konfidentsiaalset teavet e-postiga.

    

   Me teeme oma parima, et vastata õigeaegselt ja tasuta teie nõudele, välja arvatud juhul, kui see toiming nõuaks ebaproportsinaalset jõupingutust.  Mõnel juhul võime enne teie nõude alusel tegutsemise alustamist paluda teil oma isik tuvastada. Kui te ei ole saadud vastusega rahul, võite edastada oma kaebuse pädevale reguleerivale asutusele.

   KAS ME KOGUME ANDMEID LASTELT?

    

   Me ei kogu tahtlikult teavet alla 16-aasta vanustelt lastelt.

   • Eriteade alla 16-aasta vanustele lastele: kui te olete alla 16-aasta vanune, soovitame, et te räägiksite oma vanemaga ja saaksite vanema või eestkostja nõusoleku enne, kui jagate oma andmeid meiega.
   • Eriteade alla 16-aastaste laste vanematele: me soovitame, et te kontrolliksite ja jälgiksite meie toodete, süsteemide, teenuste, rakenduste (sealhulgas veebilehed ja teised digitaalsed kanalid) kasutamist oma laste poolt veendumaks, et teie laps ei jagaks oma isikuandmeid meiega ilma teiepoolse nõusolekuta.

   MILLAL TEHAKSE SELLES PRIVAATSUSTEATISES UUENDUSI?

    

   Privaatsusteatis võib aeg-ajalt muutuda.

   Selle privaatsusteatise viimati uuendatud versioon on ülimuslik, kuidas me teie andmeid kasutame ja see on esitatud meie veebilehel Signify Privacy Center, vaadake jaotist ,,Õiguslik teave”.

    

   - Signify -

   Version history

   Date

   January 2020