Philips Lightingu Privaatsus

Philips lighting võtab teie privaatsust väga tõsiselt.

Isikuandmete kaitse on kõigi meie toodete ja teenuste arendamisel ülioluline element. Kuna edukad suhted nõuavad vastastikust usaldust ja ühist mõistmist, püüame teie isikuandmete töötlemisel saavutada täielikku läbipaistvust.

Teie privaatsuse austamine juhib seda, kuidas oma äripartnereid valime, tooteid ja teenuseid kujundame ning teie isikuandmeid käsitleme. Töötleme teie andmeid vastavalt teie eelistustele ja ärinõuetele. Olenemata sellest, kas olete tarbija, klient või äripartner, tagab Philips lighting, et säilitate kontrolli teie andmete haldamise, töötlemise ja salvestamise üle.

Meie ülemaailmne privaatsusosakond on pühendunud privaatsus- ja andmekaitseeeskirjade haldamisele kogu maailmas. Meie privaatsusmeeskond juhendab ja toetab kogu ettevõtet isikuandmete usaldusväärse kasutamise edendamisel ja privaatsusnõuete täieliku järgimise tagamisel.

Sellelt veebisaidilt leiate üksikasju selle kohta, kuidas isikuandmeid käsitleme, vastuseid teie privaatsusküsimustele ja teavet selle kohta, kuidas saate kasutada oma õigusi tarbija- ja ärikliendina või muul Philips lightinguga tegeleva isikuna.